.

Forventede større virkninger

Idet vinterhvede og majs er blandt hovedafgrøderne i Danmark, Tyskland og Spanien, er ukrudtsbekæmpelse i disse afgrøder en vigtig opgave, herunder også betydningen af herbicidforbruget for både miljø og økonomi.

Erfaringer fra Danmark, Tyskland og andre lande har vist, at landmænd er villige til at investere i BSS for at reducere omkostninger. Derfor vil projekt DSS-IWM udvikle værktøjer til brug i Integreret ukrudtsbekæmpelse (IWM), som giver både økonomiske og miljømæssige gevinster.

Det BSS, som IPM Consult for nylig har leveret i form af ‘proof-of-concept’, er blevet designet på basis af analyser af allerede eksisterende BSS til brug indenfor IWM. Nyere undersøgelser viser, at nødvendige doser af herbicider varierer stærkt mellem marker, hvorfor reference behandlinger som anvendes fx på regionalt niveau, ofte vil udløse relativt højere forbrug af herbicider i gennemsnit, for at sikre udbytte og tilstrækkelig ukrudtsbekæmpelse i alle marker, som kan forekomme i en sådan region.

Idet projektet udføres i vinterhvede og majs, som alle er hovedafgrøder i partnernes hjemlande (Danmark, Spanien og Tyskland), dækker projektet således en betydelig andel af de dyrkede arealer og de varierende klimatiske forhold i Europa.

Ud fra de planlagte projekt struktur og implementering af resultater herfra, kan DSS-IWM-projektet let blive skaleret både op (til flere afgrøder) og ud (til flere lande), på et senere tidspunkt.

De vigtigste resultater for DSS-IWM-projekt vil blive, at BSS:

a) er klar til online afprøvning ved ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede og majs
b) leverer troværdige beslutninger, som er tilpasset nationale forhold
c) evaluerer skadetærskler for bekæmpelse
d) inkluderer beregning af omkostninger til bekæmpelse
e) anviser mekanisk bekæmpelse, når dette er muligt
f) tager hensyn til herbicid resistens
g) som bliver en basal platform, som kan bruges også i andre afgrøder og lande

Samlet set, vil DSS-IWM-projektet skabe nationalt tilpassede værktøjskasser, som kan bruges til at opnå mere effektiv, integreret ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede og majs, som er blandt de vigtigste afgrøder i Europa.

Der er også betydeligt potentiale for at tilpasse og bruge DSS-IWM i andre lande. Men, inden da, skal værktøjerne tilpasses agronomiske forhold i disse lande og afprøves under praktiske forhold.

Dette vil ske i tæt samarbejde i DSS-IWM-konsortiet, hvilket vil sige: JKI, ISIP, IPMC og UdL.

Resultater fra DSS-IWM vil blive implementeret ved at bygge dem in i online portaler, som allerede tilbyder IPM/IWM-rådgivning til landmænd og planteavlskonsulenter.

Traditionelt, har både landmænd og konsulenter modtaget specifik rådgivning, og her kan DSS tilbyde nye muligheder i kraft af at kunne tolke store og komplekse datamængder ift markspecifikke betingelser, herunder ikke mindst lovregler, som også bliver stadigt mere komplekse.