.

Arbejdsplan

Projektet DSS-IWM gennemføres i løbet af 36 mdr og ledes af Julius Kühn Institut (JKI), i Braunschweig, Tyskland.

Ud over opgaver vedr ko-ordinering og formidling, indeholder projektet og teknisk udvikling og forbedring af DSS-IWM, hvilket foretages hovedsagelig af IPMC og ISIP.

En anden stor opgave er at udføre forsøg i både drivhuse og marker, hvor nye effektdata for herbicider skabes, og hvor anvisninger fra DSS-IWM afprøves i praksis.

Hands-on afprøvning af online værktøjer vil blive foretaget af konsulenter og landmænd, og reaktioner herfra vil blive opsamlet og brugt i forbedringer i løbet af de 3 projektår.

For at opnå værktøjer, som gerne skal blive klar til officiel frigivelse i løbet af de 3 år, som er til rådighed i projektet, gøres særlige anstrengelser mhp at sikre hurtigt og smidigt samarbejde mellem partnere og arbejdspakker, se Figur 1.

DSS-IWM figure 1 work flow

Figure 1.
Informations-flow mellem arbejdspakker i de 3 projekt år.