.

Overblik

Projekt DSS-IWM gennemføres i perioden 2016-2019 i samarbejde mellem partnere fra Danmark, Spanien og Tyskland. Projektet leverer et beslutningsstøttesystem (BSS) til ukrudtsbekæmpelse, som kan bruges i vinterhvede og majs.

Landmænd og planteavlskonsulenter udgør den primære målgruppe, og der kan opnås adgang BSSet via eksisterende online portaler for landmænd. I Danmark sker dette i samarbejde mellem IPM Consult ApS og Fa. Datalogisk A/S, hvor sidstnævnte allerede gennem mange år har leveret markprogrammet ’Næsgaard Mark’, og hvor IPM Consult leverer værktøjet ’IPMwise’.

Datalogisk sælger abonnement til IPMwise, både som stand-alone program og som en teknisk integration mellem ’Næsgaard Mark’ og ’IPMwise’. Herved sikres også langsigtet, nødvendig vedligeholdelse og evt yderligere udvikling af resultater, som er opnået i projektet.

Fordelene for landmænd vil være økonomiske gevinster som følge af nedsat herbicid forbrug, uden at de går på kompromis med krav til effektivitet overfor ukrudtet eller økonomi.

DSS-IPM vil designe og tilpasse en innovativ, online BSS IT-platform, som vil blive vedligeholdt også efter projektets afslutning. De væsentligste resultater fra projektet vil blive:

a) at DSS-IWM er klar til online brug i vinterhvede og majs
b) at DSS-IWM leverer troværdige forslag til behandlinger, som afspejler nationale agronomiske og klimatiske forhold
c) at DSS-IWM anvender skadetærskler for at udløse behov for bekæmpelse, som er baseret på tæthed af ukrudt
d) at DSS-IWM beregner omkostninger ved behandlinger
e) at DSS-IWM anviser mekanisk bekæmpelse, når dette er muligt
f) at DSS-IWM anviser både forebyggende og kurative indsats vedr herbicidresistens

Baseret på nyere resultater fra forskning BSS til anvendelse i IWM, identificeres først manglende data og viden. Eksempelvis data, som kan bruges til validere eksisterende dosis-respons funktioner fra andre lande, samt at til føje nye dosis-respons funktioner for kombinationer af herbicider og ukrudt, som kun findes lokalt. Hertil kommer tilpasning af særlig funktionalitet i BSS, som skal bidrage vedr herbicidresistens.

Afsluttende vil projektet identificere bedst egnede test-versioner af BSS til brug for officiel frigivelse.

Projektet vil formidle resultater fra projektet ved lejligheder, hvor landmænd og planteavlskonsulenter allerede er samlet, fx møder, felt-dage og udstillinger, hvor der også vil blive indsamlet reaktioner fra deltagerne.

Resultater vil også blive formidlet via landbrugsfaglige tidsskrifter, både online og trykte. Der vil blive udformet og indsendt artikler om tvær-nationale resultater, til internationale, videnskabelige tidsskrifter og gjort forsøg på også at præsentere sådanne resultater på internationale konferencer.