.

Velkommen

DSS-IWM-LogoJPGDesign og tilpasning af et innovativt Beslutningsstøttesystem (BSS) til brug for Integreret ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede og majs.
BSS hjælper landmænd og planteavlskonsulenter med, fx at opnå en mere effektiv anvendelse af herbicider. Projektet vil bidrage med både økonomiske og miljømæssige gevinster.


Partner

logos partner project dss-iwm

Co-ordinator
Julius Kühn-Institut (JKI) Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
Institut für Ackerbau und Grünland
Messeweg 11/12
38104 Braunschweig, Germany


Partner
IPM Consult ApS, Denmark
ISIP, Information System for Integrated Plant
Production e.V., Germany
University of Lleida, Spain


Duration
01.04.2016 - 31.03.2019


Funding
This work is financially supported by the German Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL) through the Federal Office for Agriculture and Food (BLE).

Grant number: 2816ERA03L
The project is part of the ERA-NET C-IPM http://c-ipm.org/

C-IPM Logo

Logo BMEL en